Emma Langridge
Rift III.JPG

Rift III - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood

Rift V.JPG

Rift V - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood

Rift VI.JPG

Rift VI - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood

Rift IV.JPG

Rift IV - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood

Rift I.JPG

Rift I - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood

Rift II.JPG

Rift II - 30 x 20 cm, enamel & synthetic polymer on wood