Maria Davina Sirpis
SIRPIS - BLUEBERRY KISSWEB.jpg

Blueberry Kiss - 42 x 30 cm, ink on paper

SIRPIS - BRUNETTI'S 9 O'CLOCK WEB.jpg

Brunetti's 9 O'Clock - 48 x 34 cm, ink on paper

SIRPIS - REPTILE & FURWEB.jpg

Reptile & Fur - 48 x 34 cm, ink on paper

sirpis small.jpg

Queen of Hearts - 55 x 49 cm, ink on paper

SIRPIS - HIBISCUS BLISSWEB.jpg

Hibiscus Bliss - 48 x 34 cm, ink on paper

SIRPIS - PIRATE BRIDE WEB.jpg

Pirate Bride - 48 x 34 cm, ink on paper