Rose O'Shea
IMG_0390.jpeg

Virus 3 - 16 cm diameter, mixed media

269a.jpg

Virus 1 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0391.jpeg

Virus 4 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0392.jpeg

Virus 5 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0393.jpeg

Virus 2 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0394.jpeg

Virus 6 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0395.jpeg

Virus 7 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0396.jpeg

Virus 8 - 16 cm diameter, mixed media

IMG_0397.jpeg

Virus 9 - 16 cm diameter, mixed media